Dit is Missietraject:

⭐️

Circulaire wijken en duurzaam consumeren

Ook in onze wijken liggen veel kansen voor een circulaire economie. Volgens de principes van de R-ladder gaan we ervoor zorgen dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en dat we inzetten op zoveel mogelijk hergebruik en deelconcepten.

Alle ondernemers, partners en bewoners stimuleren om anders te gaan denken over afval en hergebruik.
Faciliteren in buurt-/wijkhuizen van een circulaire economie (repair café, rommelmarkt, kledingmarkt, gereedschapsuitleen, troep troopers, struikrovers, ambachtshuizen).
Stimuleren van het gebruik van lokaal geproduceerd voedsel. Creëren van vraag en aanbod.
Belonen duurzaam gedrag, profijtelijke financiering.

Projecten die bijdragen aan deze missie:

Start

2023-11-13

2024-12-31

Eind

Omschrijving

Binnen het Stadsthema Leefbare Wijken wil Vitalis aan diverse missietrajecten meewerken. Binnen het traject ‘Circulaire wijken en duurzaam consumeren’ wil Vitalis nadenken over het inzamelen en verwerken van restproducten tot nieuwe producten.

Fase

Uitvoering

Facilitator:

Inwoners betrokken?

Ja (individueel)

Start

2023-01-01

2028-12-31

Eind

Omschrijving

Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen: organiseren van ketens ten behoeve van biobased bouwmaterialen.

Eerste Taken

 1. 1.

  Contact tussen geïnteresseerde partijen

Investering

€ 420.000,00

Fase

Uitvoering

Financier:

Inwoners betrokken?

Ja (individueel)

Start

2023-11-13

2028-12-31

Eind

Omschrijving

In samenwerking met o.a. IVN en LEV-groep circulair bomen oogsten op plekken waar ze ongewenst zijn, om daarmee onze leefomgeving te vergroenen.

Eerste Taken

 1. 1.

  Partijen samenbrengen

 2. 2.

  Kerngroep oprichten

 3. 3.

  Financiering gemeente regelen

Investering

€ 5.000,00

Fase

Uitvoering

Facilitator:

Inwoners betrokken?

Ja (inwonersinitiatief)

Start

2024-01-01

2025-12-31

Eind

Omschrijving

De gemeente Eindhoven wil alle VvE's in Eindhoven helpen met de verduurzaming van hun gebouw. Het aanbod omvat o.a. een info-desk, bijeenkomsten, cursussen, campagnebox en advies. Op termijn komt er procesbegeleiding bij.

Fase

Uitvoering

Facilitator:

Inwoners betrokken?

Ja (individueel)

Er 138 zijn post-its door inwoners op dit onderwerp geplakt tijdens de klimaatconferenties.

Op school leren om spullen te repareren. Zodat het "gewoon" wordt

Goedkope professionele (kleding)reparatie faciliteren

reparatie & hergebruik coupons uitdelen

Laten lonen van hergebruik potten/flessen

Plastic scheiden vergemakkelijken. Ondergronde plastic containers

Duurzaamheid = buurzaamheid

Centrale deelpunt tbw voor: - Gereedschap - Bbq - Tuinspullen

makkelijk te vinden dichtbij

Vertrouwen & gemak onder elkaar. Evt faciliteren via b.v. centraal punt in buurten

Bladkorven op aanvraag kunnen plaatsen

2ehandswinkels ook in wijken en het centrum, niet alleen in buitengebied

Inzamelcontainers/plekken (net als voor textiel/kleding) voor bijv. nog functionerende electronica

Ruime beschikbaarheid deelauto

Trams. Sustanainable.

Immobiliteit centraal oplossen

Repairlabs (maar dan voor alles)

Bewustwording - Noodzaak herkennen - Wat kunnen we doen?

App om spullen beschikbaar te zetten om te delen. Gereedschap, feesttent, koffers etc. De niet dagelijks gebruikt dingen

Repareerplekken ruimte+tools en begeleiding voor je fiets bijv. of je huishoudapparaten + kleding. 'Naaierij Den Haag'

Deelruimtes, om je spullen beschikbaar te stellen ipv online en dan afspraak moeten maken

Wijkgerichte uitleenorganisaties van spullen die je maar af en toe ndoig hebt. (app, b.v., wie heeft wat?)

Verbod op fast food/fashion ketens binnenstad

Forceer het recyclen van alle privéjets

Gemeentelijke instanties kunnen voorbeeld geven van 2e hands maatpakken tot circulair bouwen

Huizen circulair bouwen (ook minder streng daarin qua bouwvergunning)

Klimaatmissie Helmond & Eindhoven

Eindhoven en Helmond werken samen om sneller en slimmer klimaatneutraal te worden. Zodat Eindhoven en Helmond nu en in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren. Welke acties nodig zijn om daar te komen en wie daarin welke rol heeft, brengen we hier in kaart.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar: duurzaamheid@eindhoven.nl of energietransitie@helmond.nl

Wat als het ons lukt?