Projecten

Hier komen binnenkort alle projecten te staan die bijdragen aan de klimaatmissie.

Klimaat Neutraal Actie Platform

Deze website wordt het Klimaat Neutraal Actie Platform!

Impact op

Capaciteit

Veel

Start

2023-07-28

2024-02-15

Eind

Fase

Uitvoering

Draagt bij aan

⭐️⭐️⭐️⭐️

Trekker:

The Gate/ TU/e

Jonge ondernemers presenteren innovatieve ideeën die bijdragen aan de Klimaatmissie.

Impact op

Fossielvrij

Gemiddeld

Circular

Gemiddeld

Adaptief

Gemiddeld

Start

2023-11-13

2030-12-31

Eind

Fase

Planvorming

Draagt bij aan

⭐️

Van Land naar Pand / Brabant Verbouwt Natuurlijk Slim

Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen: organiseren van ketens ten behoeve van biobased bouwmaterialen.

Impact op

Fossielvrij

Veel

Circular

Veel

Adaptief

Gemiddeld

Start

2023-01-01

2028-12-31

Eind

Fase

Uitvoering

Draagt bij aan

⭐️⭐️⭐️⭐️

Klimaatmissie Helmond & Eindhoven

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Het doel hiervan is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Zodat Eindhoven en Helmond nu en in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren. Welke acties nodig zijn om daar te komen en wie daarin welke rol heeft, komt te staan in het Klimaatcontract. Dit contract willen we voor de zomer van 2023 met partners in de stad gemaakt hebben.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar: duurzaamheid@eindhoven.nl of energietransitie@helmond.nl

Wat als het ons lukt?