KlimaatNeutraal in 2030

Eindhoven en Helmond willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Op deze website staat alle inbreng die we tijdens de klimaatconferenties en Klimaatlabs hebben ontvangen.

Een klimaatneutrale stad is fossielvrij, circulair en klimaatbestendig. De inzet is gericht op zoveel mogelijk impact, op inclusiviteit zodat iedereen kan meedoen en op sociale en technologische innovatie. We zorgen dat we dit proces borgen voor de lange termijn en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om hieraan deel te nemen. Het vraagt om leiderschap, eigenaarschap en verandering van gedrag.

Update!

We hebben nog meer organisaties toegevoegd. Je kan ze vinden onder Organisaties

Tip!

Op elk pagina staat rechts onderin een chat-icoon: šŸ’¬ Hiermee kan je feedback geven over elke pagina.

Algemene opmerkingen en ideeƫn van inwoners

Tijdens de klimaatconferenties waren er ook borden voor algemene vragen of opmerkingen. Deze zijn per onderwerp beschreven.

Wat gaat al goed en wat kan nog beter?

Dit zijn de 70 post-its die door inwoners op dit onderwerp zijn geplakt tijdens de klimaatconferenties.

Scroll voor meer ā†’

Gratis OV

Educatie

De Generalenbuurt heeft geprobeerd dit onder begeleiding te bewerkstelligen. Helaas is het ook op dit niveau mislukt. Meer betrokkenheid van ALLE partijen is noodzakelijk.

Hoge gebouwen bij elkaar blijven een probleem door windhinder. Daar moet nog veel verbeteren in veel wijken

Alle scholen "eco-scholen"

Stimuleren om afvalwater te recyclen

Goed: wielewaal groen houden + inspraak bewoners

Meer groen voor insecten

Betrouwbaardere bussen. Investeren in ov-middelen

Breng mensen in beweging door ze eerlijk te informeren over de klimaatcrisis

Meer verbindend communiceren! Voorbeeld Amsterdam: dank voor het stemmen

Groenperken. Zowel mooi als nuttig maken. Eetbaar. Buurt kan genieten en onderhouden

Het aanleggen van goede fietspaden. Duurzamer vervoer (carpoolen)

Goed: binnenstedelijke vergroening Beter: ook bij nieuwbouw de vergroening meenemen in de plannen Effect: er is teveel "stenige" nieuwbouw gerealiseerd

Binnenstad autovrij

Betere ondersteuning voor burgers t.a.v. de woning klimaatneutraal maken. Er is al een loket in Eindhoven maar specifiekere hulp is wenselijk

Meer maatregelen in het algemeen die je als eindhovenaar trots laten zijn; we zijn als *redorps* 5e stad van het land

Educatie! Meer ecologic-, en minder economie- lessen op scholen

Goed: vergroenen binnen stad Kan beter: betrekken van ALLE inwoners ook kwetsbare

Combineer ecologie & sociale ongelijkheid. (Mobiele transitie)

Fiets op *ruimen*, is meer dan alleen klemmen plaatsen zonder verder na te denken. Je moet trots kunnen zijn als fietsers geen *loser*

Al deze borden en uitleg ook in het Engels. Ook meer visueel maken.

Stellingen zijn te LANG. Heel veel info. Concrete vragen zijn fijner en makkelijker voor input.

Onderwijzer burgerschap incl. woonomgeving duurzaamheid in theorie & praktijk leren

Microklimaatvriendelijke straatverlichting (rode straatverlichting bijvoorbeeld voor betere biodiversiteit)

Beter: - gemeenschappelijke ruimtes aantrekkelijk maken voor recreƫren - auto vrij - knus/afgesloten - water

Gratis afvalknijpers beschikbaar stellen via 'adopteer een straat/wijk' (weinig mensen weten hiervan)

Gaat goed: meer, bredere fietsnelpaden

Bespoten planten/bloemen verbieden

Minder maaien van biodiverse velden šŸ‘

Verleiding om te vergroenen: gratis bomen en stimuleren

Meer inzetten op openbaar vervoer als alternatief voor auto (ringverbinding/prijs)

- gratis OV - de hele stad direct naar 30km zone

Voorwaarde: een BETROUWBARE busdienst ipv de laatste bus buiten de stad (22hrs) die NIET komt + achtervangoptie (telefoon)

Duurzame ondernemers netwerk versterken. ECHTE + zichtbare klimaatburgermeester of kwartiermakers als verbinder

De vervuiler betaalt = kattenbelasting!! (Biodiversiteit moordenaars)

Minder snoeien

Stimuleren van deel-economie Vervoer: go/felyx Energie: community grids Producten, voeding etc.

Aandacht voor de klimaatstress van jongeren en van iedereen

Deze klimaat-crisis vergt grote investeringen. Dus voor iedereen hogere belastingen (feel it!)

Pak de energietransitie op wijkniveau aan samen met de grote energievretende bedrijven

Dit event (de eerste klimaatconferentie) hadden jullie beter kunnen promoten. Het is namelijk erg fijn maar wist het via via

- fietser als hoofdbestuurder/vervoer - beter: afval verzamelen

Voortaan geen onrecycable materialen gebruiken voor gemeentelijke events

De ambitie

Groen en gezond.

Beter zorgdragen voor natuur

De wereld vraag erom.

Houd rekening met de omstandigheid dat veel mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben (piramide Maslov)

Liever te veel dan te weinig klimaatmaatregelen.

Alle kleine beetjes helpen, maar aanpassingen op grote schaal zetten zoden aan de dijk. Alle grote dakoppervlakken vol zetten met zonnepanelen.

Vaste afspraken.

Afval beter scheiden, ook plastic ophalen

Verminderen van energieverbruik door Isoleren , isoleren en isoleren. Subsidies op alle maatregelen ter voorbereiding hierop en ter voorbereiding /omschakeling naar lage temperatuurverwarming.

Bewustheid op klimaat

Actie en vermindering on-milieuvriendelijke maatregelen

Helmond op eigen benen en niet telkens Eindhovense sprekers uitnodigen.

Warmte net dat niet (!) commercieel is, maar van de gebruiker

Grondwater verhogen

Stadsvoedselbossen

Rol van auto's beperken

Transparante zonnepanelen in plaats van glas in hoogbouw

Meer groen in de straten / CO2 absorptie

Meer groen, volkstuinen en ruimte voor de fiets

[ ______ ] op zonne collectoren voor warmte opvang om energie op te wekken.

Lekker veel zonnepanelen. Lekker nog meer op alle mogelijke plekken.

Niet beide kanten evenveel belichten, maar meer stem geven aan de mening van de meerderheid.

Beter en gratis openbaar vervoer

Vergroening; Bedrijven en winkels mee laten denken/werken

Goed: Elektrische fietsen Beter: Mos

Op wat voor manier kunnen inwoners helpen?

Dit zijn de 51 post-its die door inwoners op dit onderwerp zijn geplakt tijdens de klimaatconferenties.

Scroll voor meer ā†’

Hergebruiken/repareren

Consuminderen

DIY oplossing zoals folie achter verwarming

Duurzaamheids-subsidies voor mensen die het niet zelf voor kunnen schieten

Meer bespreken duurzaamheid en actief mee bezig zijn. Bijvoorbeeld al door vaker de fiets te pakken

Collectieve intiatiever faciliteren, maar ook initiƫren (straten hebben soms een zetje nodig)

Lokale buurt projecten samen op stellen en stimuleren!

In plaats van een straat adopteren, adopteer een tuin! Minder steen, meer groen

Duurzame educatie op scholen

Sociale verbinding met ouderen. Ouderen leren jongeren over natuur. Samenwerken + leren

Maak consuminderen leuk: - meer vrije tijd - minder overgewicht - minder sloten nodig op je deur on je bezit te beschermen

Verbeter de eindhovense spoorverbindingen

Bewoners over lange tijd begeleiden bij transitie coachen

Medeinwoners inspireren/informeren over wat al kan en welke hulpmiddelen er (vanuit gemeente) al beschikbaar zijn

Maak er een wedstrijd van, waar mensen iets kunnen winnen

Meer vrije tijd nemen. Dan heb je ruimte om dit soort concepten te proberen

Tussen mijlpalen - avant garde al eerder klaar - successen vieren - kritische noot is mogelijk

Plantaardig eten!

Als er publieke ruimte is voor: buurtproducten/tuinen

Elkaar enthousiasmeren. Tegel eruit, plant erin. Auto de deur uit, meer wandelen en fietsen

Subsidie voor doe-het-zelf verduurzaamsmaatregelen

Inwoners stimuleren om voortuinen te vergroenen d.m.v. subsidie of bloembollen/zaadjes - grasmaar service

Energieverbruik visualiseren voor bewustwording

Delen goede voorveelden en ideeƫn. Dit stimuleren bijvoorbeeld ontmoetingsplek (wielewaal bij opening?!)

- bewust afval scheiden - bewustwording van eigen gedrag

Plantaardig(er) eten šŸ™‚

Betere busverbindingen & betaalbaar OV

Betere en frequentere verbindingen, ook juist met de dorpen buiten; en goed materiaal (geen kapotte bussen)

Help elkaar niet alleen zelf verduurzamen maar deel je kennis en neem anderen mee

Minder consumeren (meer tweedehands) - kiezen voor duurzame producten - bewust leven - vergroenen van woning

Door hen via burgerberaden te laten buigen over "HOE?"

Intiatief voor wijkactiviteiten zoals het vroegere ecoteam

Verbied vakantievluchten van airport eindhoven - minder Co2 - minder stikstof - minder geluid

Stimuleren van gifvrije bloementelers

Er is een technische component en een financiƫle component. De technische draait in eerste instantie om: wat levert bewezen voordeel op. Dat is rationeel na te gaan. De financiƫle draait m.i. om: hoe laten we mensen meedoen die nu al moeite hebben om financieel uit te komen? Dat is geen zaak voor beleidsmakers/bestuurders, maar zou besproken moeten worden door een dwarsdoorsnede van de Eindhovense bevolking.

Voor de technische component: Inventarisatie van mogelijkheden en van in de praktijk bewezen resultaten. Voor de financiƫle component: een burgerberaad, zodat er in rust en redelijkheid overlegd kan worden zonder dat er primair een belangenstrijd uitgevochten wordt.

Zonnepanelen, isoleren, kritisch consumeren, minder of niet vliegen, minder of niet auto gebruiken.

Grasperken biodiverser maken/laten worden.

Isolatie. Zuinig zijn met water en licht.

Zonnepanelen, tuin geschikt maken voor natuur en regenwater

Zonnepanelen, vloerverwarming, HR++ glas en op termijn nog meer isolatie (dak). Elektrisch koken. Precies dat doe ik. Afkoppelen heb ik al gedaan.

Mensen energie laten opwekken door sportscholen aan te sluiten als energie leverancier

Door ideeƫn te geven

Perken adopteren

Kleinschalige initiatieven ondersteunen van onderaf ipv bovenaf.

Aandacht voor sociale duurzaamheid

Kijken naar mensen die het zwaar hebben (bijv. financieel). Naast hun gaan staan en kijken wat zij nodig hebben.

Niet steeds vooraf de nadelen/problemen benadrukken, maar ook de kansen die allerlei innovatie biedt. Het hindert niet als mensen het doel niet delen, als ze de weg maar gaan afleggen.

Koopgedrag

Fiets gebruik

Praat-sessies

Wat zijn ideeƫn om de stad klimaatneutraal te maken?

Dit zijn de 84 post-its die door inwoners op dit onderwerp zijn geplakt tijdens de klimaatconferenties.

Scroll voor meer ā†’

Isolatie en verbetering huizen via een pool van aannemers inrichten

Klimaat burgerberaad. voorafgaand aan klimaat contract

Verbeeld de gewenste toekomst (kunstenaars) en deel inspirerende verhalen

Pilot-projecten huis van het gas af per wijk en type woning

Meer groen in de gebouwen verwerken zoals Singapore

Duidelijk maken wat we NU vervuilen en wat NODIG is voor ons doel. Concreet. Competitie element

Burgerberaad over afval scheiding

Volop inzetten op ECHTE deel-auto's (verhuur). Minder parkeerplekken. meer groen

Eindhoven, doe het alleen. Wacht niet tot 2030 is al HEEL ambiteus. Niet je hand ophouden in Den Haag, die hebben dit politiek NIET onder controle

Begin bij voorbeeldfuncties onderwijscampus energieneutraal

Kinderen in de wijken behouden via basisschool. Ambassadeurs van de toekomst. Gesprekken aangaan met bewoners. Tegels uit tuinen. Regenwater opvangen. Veel groen + eigen groenten in tuinen

Hoe word samenwerkend met andere steden die ook neutraal moeten zijn in 2050?

Niet sturen op subsidies maar op kosten. Energie label is sturend voor huur, dus huurverlaging voor C-G label. EU goed punten systeem

Verbod op vlees- en zuiver reclames

Inwoners moeten meekunnen denken. Niet voor *valse* feiten worden gezet

Bewonerberaad over afval ipv het afvalbedrijf op hoge temperaturen

Koopwoningen belasten bij verkoop naar evenredigheid. Wat betreft label. Geld in 3 jaar terug als het label okƩ is

Duurzaam vervoer - vrachtverkeer - stads- en streekbussen - auto's - alle aangedreven tweewielers Zijn allen emissievrij om toegelaten te worden tot eindhoven per 2030

Leer de jeugd over de natuur - verwondering - kennis - hoe te gebruiken ipv misbruiken

Autovrije stad

Sluit een verstandig akkoord niet en natuurlijk, zodat je geen oorlog over de stadsverwarming krijgt

Energieneutraal ipv klimaatneutraal

Echt CA

OV meer betaalbaar maken zodat het gunstiger wordt dan de auto

Meer publieke ruimte voor groentetuinen of repareerplekken. materialen, ruimte begeleiding

Maak slimme energiehubs

Veel meer vrijliggende fiets paden Gratis + goed OV Veel meer groene plekken in de stad

Minder maaien van biodiverse velden, dat brengt de bijen terug

Los netcongestie op door te decentraliseren

Trams

Ontwikkel een groene industrie politiek met brainport, ook van overheidswege

Integreer zonnepanelen met natuurbeleid en waterbesparing en landbouw

Mensen/inwoners informeren

Bewustwording creƫren

Leg zonneparken aan bij bijvoorbeeld de Urkhovenseweg en de nieuwe Achtse Heide

Harde afspraken met brainport bedrijven die oneindig willen groeien

We gaan gewoon verder! Klimaat terug naar 1850

Ontwikkel een energieoplsag *onleesbaar* voor woningen en bedrijven op publieke basis

Concept van stad als ontmoetingsplek ipv shopplek door bankjes/groen ipv focus op winkels

Samenwerken met de TU/e

De stad minder om shoppen heen doen. Shoppen staat centraal. Waarom? Maak ruimte voor lokale producten en plekken waar mensen kunnen verbinden zonder 5 euro aan koffie te moeten betalen

Bekeer Helmond!

Meer gezamenlijke open tuinen/moestuinen in de stad

Goede overheid subsidies moeten worden gegeven aan huishoudens voor isolatie en om de overgang naar klimaatvriendelijk verwarmen en koken te helpen

Verklein eindhoven airport tot bijvoorbeeld 30K vliegbeweging

Informeren over het probleem aan de ontwetende burger

Met TU/e & Fontys in gesprek. Ook met jeugd/jongeren raden praten

Burgerberaden! Doorsnee v.d. samenleving samen naar oplossingen zoeken

Encourage local entrepeneurship with TU/e as "living lab"

De inhoud van veel opleidingen is oud/vanuit de oude kapitalistische visie opgezet. De docenten en de lesstof mag verniewen. - niet direct nieuwe mensen maar over 4 a 6 jaar wel. Als onderwijs wil meebewegenšŸ„“šŸ™‚šŸ˜‰

Invest in tranformative research

Support TU in breaking ties with Shell

Elke woning en bedrijf krijgt ieder jaar 10% minder gas ter beschikking!

Investeren in natuureducatie. Weer- en natuur en milieu edicatie (NME) centrum in Einhoven.

Parkeervergunningen duurder maken

Zorg voor kennisdeling

Meer kwalitatief groen binnen de ring ipv beleidsmatig

Ik vind dat de "markt-werking" heel nadeling werkt op milieu! En heb het hier vooral over de zorgbureautjes met ieder in eigen auto die "zorg aan thuiswonende ouderen" bieden. Minstens 5 organisaties konden in Ć©Ć©n buurt overdaad aan auto's

Zorg dat dynamo led heeft!

Plantbased food as standard at gemeente events

Maak het makkelijk om je huis te verduurzamen. EĆ©n pakket om van het gas af te gaan

Ieder dak moet een functie hebben. Groen/zonnepanelen/publieke ruimte etc.

Reclame verminderen - veiliger verkeer - minder verleiden tot verkopen

18 septemberplein vergroenen. Niet asfalteren binnen de ring

Voorloper worden (als stad) In een plantaardig voedselsysteem

Geen gratis parkeren binnen de ring

Trams rijdend in groenstroken bussen binnen gemeente grens wegfaseren. Meer groene gevels + perken in winkelgebouw

4-baanse wegen in de stad voor 50% groen

Verbied de auto uit de binnenstad & verbeter de OV-voorzieningen

Footprint beter in beeld brengen

Geef het goede voorbeeld: - geen zuivel/vlees reclames - plantaardig eten op gemeente georganiseerde events

Autovrije binnenstad

ONDERWIJS! Basisscholen betrekken

Slechte energielabels van panden/woningen duurder maken om in te leven/uitfaseren

Trams

NIET: Streng beleid en extra belastingen.

NIET: Extreme regels die leven en welvaart ernstig beperken

NIET: Centrum waar nog steeds vieze dieselautoā€™s mogen komen.

Wat is klimaat neutraal? CO2 neutraal? Zonder enige economische activiteit zal het niet echt goed gaan met Eindhoven, dus neutraal is niet haalbaar tenzij je nep compensaties als excuus gebruikt voor je uitstoot die je niet kan vermijden.

Deel elektrische auto's

Gedecentraliseerd energie netwerk: Per woning zonnepanelen en opslagbatterijen. Wordt te weinig vertegenwoordigd.

Overbevolking aanpakken: NL -3 kind geen kinderbelasting

Gebruik de energie uit de kanalen.

Promotie gemeente voor biodiversiteit

Klimaatmissie Helmond & Eindhoven

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Het doel hiervan is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Zodat Eindhoven en Helmond nu en in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreƫren. Welke acties nodig zijn om daar te komen en wie daarin welke rol heeft, komt te staan in het Klimaatcontract. Dit contract willen we voor de zomer van 2023 met partners in de stad gemaakt hebben.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar: duurzaamheid@eindhoven.nl of energietransitie@helmond.nl

Wat als het ons lukt?