Sneller klimaatneutraal

Eindhoven en Helmond willen zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Op deze website staan alle inbreng die we tijdens de klimaatconferenties en Klimaatlabs hebben ontvangen.

Eindhoven en Helmond willen versneld klimaatneutraal worden. Met deze doelstelling als stip aan de horizon, hebben we een koers uitgezet richting fossielvrije, circulaire en klimaatbestendige steden. Deze koers bestaat uit gezamenlijk vastgestelde stadsthema’s, waaraan we missietrajecten hebben gekoppeld. In het afgelopen jaar zijn met de Klimaatmissie stappen gezet samen met bedrijven, kennisinstellingen, organisaties en inwoners. Samen werken we nu aan projecten en innovatieve oplossingen binnen deze missietrajecten, die bijdragen aan een duurzame, groene en gezonde stad. Zodat Eindhoven en Helmond nu en in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.

Update!

We dienen het Klimaatcontract niet in bij de EU. Wel werken we onverminderd hard door aan onze missie om morgen fossielvrij, klimaatbestendig en circulair te maken!

Nieuwsbrief

Projecten

Er zijn al veel projecten in Helmond en Eindhoven die bijdragen aan een klimaatneutrale stad. Hieronder vind je een willekeurige selectie van deze projecten.

Klimaatmissie Helmond & Eindhoven

Eindhoven en Helmond werken samen om sneller en slimmer klimaatneutraal te worden. Zodat Eindhoven en Helmond nu en in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren. Welke acties nodig zijn om daar te komen en wie daarin welke rol heeft, brengen we hier in kaart.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar: duurzaamheid@eindhoven.nl of energietransitie@helmond.nl

Wat als het ons lukt?